News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ.net
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ.net

ประหยัดไฟได้ถึง 7 แสน 2 หมื่นล้านต่อปี มูลนิธิแพทย์ชนบท (Rural Doctor Foundation) สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ
ปีใหม่นี้ ให้แสงสว่าง ให้ชีวิต กับ 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้ากันนะครับ
 
ทุกโรงพยาบาลควรมีการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ จึงได้เกิดโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลขึ้นมา เพื่อระดมทุน 308 ล้านบาท ในการติดตั้งให้โรงพยาบาลเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่งรวม 77 จังหวัด แห่งละอย่างน้อย 100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะชวยให้โรงพยาบาลนั้นๆ ลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 720,000 บาทยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยต้นทุนต่อแห่งประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท นั่นหมายความว่า ไม่เกิน 5 ปีก็คืนทุนแล้ว
 
ชมรมแพทย์ชนบท มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงสาธารณสุข บริษัท GMM Grammy และภาคเอกชนอีกหลายแห่ง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้างนวัตกรรม ให้โรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง ได้ใช้ไฟจากฟ้าในปี 2564 นี้
 
บริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า" บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7
 
และที่สำคัญไม่แพ้การบริจาคก็คือ การช่วยแชร์ไปให้ไกล บอกกล่าวข่าวสารดีๆนี้ไปให้กับคนที่เป็นเพื่อนเรา

* ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

Official project website
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ

“โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โครงการช่วยเหลือสังคมด้วยพลังงานสะอาด ภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โดยการมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) บนหลังคาโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า และโรงพยาบาลจะนำงบประมาณที่ประหยัดได้นี้ ไปพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
มูลนิธิแพทย์ชนบท (Rural Doctor Foundation)
88/20 ชั้นสอง อาคารที่ทำการสวนกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 7
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
 
โทรศัพท์
02-149-5656
089-668-1299
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ

รายชื่อทั้ง 77 รพ.

คลิกไปดูรายละเอียด ที่ตั้ง ยอดบริจาค และ เชิญบริจาคได้ทันที
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง