ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย

มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ.net

ประหยัดไฟได้ถึง 7 แสน 2 หมื่นล้านต่อปี มูลนิธิแพทย์ชนบท (Rural Doctor Foundation) สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย ThumbMobile HealthServ.net
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ
ปีใหม่นี้ ให้แสงสว่าง ให้ชีวิต กับ 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้ากันนะครับ
 
ทุกโรงพยาบาลควรมีการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ จึงได้เกิดโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลขึ้นมา เพื่อระดมทุน 308 ล้านบาท ในการติดตั้งให้โรงพยาบาลเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่งรวม 77 จังหวัด แห่งละอย่างน้อย 100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะชวยให้โรงพยาบาลนั้นๆ ลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 720,000 บาทยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยต้นทุนต่อแห่งประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท นั่นหมายความว่า ไม่เกิน 5 ปีก็คืนทุนแล้ว
 
ชมรมแพทย์ชนบท มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงสาธารณสุข บริษัท GMM Grammy และภาคเอกชนอีกหลายแห่ง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้างนวัตกรรม ให้โรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง ได้ใช้ไฟจากฟ้าในปี 2564 นี้
 
บริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า" บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7
 
และที่สำคัญไม่แพ้การบริจาคก็คือ การช่วยแชร์ไปให้ไกล บอกกล่าวข่าวสารดีๆนี้ไปให้กับคนที่เป็นเพื่อนเรา

* ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

Official project website
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ

“โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โครงการช่วยเหลือสังคมด้วยพลังงานสะอาด ภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โดยการมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) บนหลังคาโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า และโรงพยาบาลจะนำงบประมาณที่ประหยัดได้นี้ ไปพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
มูลนิธิแพทย์ชนบท (Rural Doctor Foundation)
88/20 ชั้นสอง อาคารที่ทำการสวนกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 7
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
 
โทรศัพท์
02-149-5656
089-668-1299
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ

รายชื่อทั้ง 77 รพ.

คลิกไปดูรายละเอียด ที่ตั้ง ยอดบริจาค และ เชิญบริจาคได้ทันที
มูลนิธิแพทย์ชนบท ชวนบริจาคโครงการ โรงพยาบาลไฟจากฟ้า เพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 77 รพ.ทั่วไทย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด