ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถเบิกกัญชา ขนาด 10 ml.ได้ เดือนละ 2 ขวด

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถเบิกกัญชา ขนาด 10 ml.ได้ เดือนละ 2 ขวด HealthServ.net
ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถเบิกกัญชา ขนาด 10 ml.ได้ เดือนละ 2 ขวด ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี แจ้งสิทธิ์การรักษาสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเบิกกัญชา ขนาด 10 ml.ได้ เดือนละ 2 ขวด
**วินิจฉัยโดยดุลยพินิจของแพทย์

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด