ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน

รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน HealthServ.net

รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาในโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ ซึ่งเป็นการนำหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงไปให้บริการสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่นในประเทศไทย ที่จะเริ่มต้น 4 จังหวัดของ 4 ภาค ได้แก่ ลำพูน ลพบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน ThumbMobile HealthServ.net

14 มกราคม 2567 ที่รพ.ลี้ จ.ลำพูน นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน kick off พร้อมกัน 4 ภาค โดยภาคเหนือจัดที่รพ.ลี้ จ.ลำพูน ให้บริการ 12 คลินิก ได้แก่ การคัดกรองมะเร็งตับ,ทางเดินน้ำดี,ปากมดลูก,เต้านม,ลำไส้ใหญ่, คลินิกสุขภาพจิต กระดูกและข้อ คัดกรองสายตา ทันตกรรม คัดกรองวัณโรค ตรวจสุขภาพพระสงฆ์และผ่าตัดต้อกระจก มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,600 คน

 
         โดยในกิจกรรมครั้งนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ส่งทีมแพทย์อาสาเข้าร่วมบริการประชาชนได้แก่ ศัลยแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล จักษุแพทย์ พยาบาลห้องส่องกล้อง ช่วยผ่าตัดและทีมสนับสนุน โดยมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการส่องกล้อง (colonoscopy) รวม 98 ราย ผ่าตัดต้อกระจก (Blinding cataract) 21 ราย

 
     สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนในภาคเหนือจะจัดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
 
 1. รพ.ลี้ จ.ลำพูน 14 มกราคม 2567
 2. รพ.สันติสุข จ.น่าน 3 กุมภาพันธ์ 2567
 3. รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  26 กุมภาพันธ์ 2567
 4. รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  2 มีนาคม 2567
 5. รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย 8 เมษายน 2567
 6. รพ.เถิน จ.ลำปาง 22 พฤษภาคม 2567
 7. รพ.เชียงคำ จ.พะเยา  3 มิถุนายน 2567
 8. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่  28 กรกฎาคม 2567

ข่าวและภาพจากเพจรพ.นครพิงค์ 

 
รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน HealthServ
 

“โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” 


 
โครงการเปิดตัวพร้อมกัน 4 จังหวัดใน 4 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่
 • ภาคเหนือ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 • ภาคกลาง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ภาคใต้ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โดยโครงการจะดำเนินกิจกรรมไปตลอดปี 2567 จำนวน 72 ครั้ง ใน 77 จังหวัด
 
 
บริการอย่างน้อย 7 คลินิก
โครงการนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองรักษา ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่
 1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
 2. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 3. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 4. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม
 5. คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ
 6. คลินิกทันตกรรม
 7. คลินิกกระดูกและข้อ
 
          นอกจากนั้น ยังมีบริการคลินิกด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป
 
          โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จิตอาสาและภาคประชาชน สำหรับในส่วนของเขตสุขภาพที่ 9 มีการจัดบริการเพิ่มเติมอีก 4 คลินิก ได้แก่ 1.คลินิกคัดกรองความเครียด 2.คลินิกขาเทียม 3.คลินิกตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Echocardiogram) และ 4.คลินิกส่งเสริมการมีบุตร รวมมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 361 คน 
รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน HealthServ
รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน HealthServ
รพ.นครพิงค์ ส่งทีมแพทย์อาสาร่วมโครงการ พาหมอไปหาประชาชน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด