ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล

Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล Thumb HealthServ.net
Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล ThumbMobile HealthServ.net

Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล โทรศัพท์ โทร. 02-201-2211 และโทร 02-201-1091-3 เวลาทำการ ทุกวันราชการ เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล HealthServ

Premium Clinic

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
 
Premuim Clinic  02-201-2211

เวลาทำการ
ทุกวันราชการ เวลา  07.00 น. - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา  16.00 น. - 18.00 น.
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันเสาร์ เวลา  07.00 น. - 12.00 น.
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ชั้น 1 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 0 , 101 ) , 02 - 201 0251
ชั้น 5 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 555 , 556 ) , 02 - 201 0252
แฟกซ์  :  02 - 201 0250
   
สถานที่ทำการ
ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ประกอบไปด้วยพื้นที่  2  ส่วน  คือ
ชั้นที่  1 ห้องรับรอง  เป็นส่วนของการต้อนรับ  การลงทะเบียน
 
 • ทาง เลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  "
 • บริการ ผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ  สะดวก รวดเร็ว
 • เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม ของศูนย์
 


Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล HealthServ
ขั้นตอนการรับการตรวจ
 1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว เพื่อใช้ในการเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ
 2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1
 3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย
 4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5
 5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงินและรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร
 
คลินิกที่เปิดให้บริการ
 • โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
 • โรคเบาหวาน /ไทรอยด์
 •  โภชนาการ ลดน้ำหนัก
 • โรคระบบประสาทวิทยา
 • โรคไต
 • โรคปอด
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • โรคภูมิแพ้
ข้อมูลและภาพจาก Premium Clinic QSMC 
Premium Clinic ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด