ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย

รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย Thumb HealthServ.net
รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย ThumbMobile HealthServ.net

"คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา" เป็นคลินิกขนาดใหญ่ ดูแลรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ลักษณะผู้ป่วยนอก ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน ปัจจุบันมีบริการ 2 แห่ง คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา สาขากรุงเทพมหานคร 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และ สาขาฉะเชิงเทรา 122/2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ทั้งสองสาขา เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย HealthServ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสาขากรุงเทพมหานคร

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00-20.00 น.
(ปิดเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
 
ติดต่อสอบถาม
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3
 
เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-11.00 น.
 
 
+++++
 

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสาขาฉะเชิงเทรา
 
122/2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
 
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00-20.00 น.
(ปิดเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
 
Call center : 038-500600
แผนกหู คอ จมูก : กด 203
แผนกอายุรกรรม : กด 203
แผนกทันตกรรม : กด 301
แผนกจักษุ : กด 401
ห้องผ่าตัด : กด 501
รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย HealthServ
รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย HealthServ
รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย HealthServ
รู้จักคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากันสักหน่อย HealthServ

ออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล LINK

วชิรพยาบาล บริการพบแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ หลายแขนง อาทิ
ออร์์โธปิดิกส์ทั่วไป ข้อสะโพกข้อเข่า การบาดเจ็บทางออร์์โธปิดิกส์ โรคกระดูกผู้ใหญ่ทั่วไป โรคกระดูกในเด็ก ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดูกมือ  รวมทั้งด้านเวชศาสตร์การกีฬา บาดเจ็บ/ปัญหาจากการเล่นกีฬา  สามารถพบแพทย์ได้ 

ติดต่อสอบถาม
 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 3  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2443376
 

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3
Call: 02-1050345    02-3087600
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด