ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย

บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย HealthServ.net
บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข มอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่ จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,059 คน หลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตแพทย์ทุกคนจะต้องกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามพื้นที่ภูมิลำเนา ในเขตบริการสุขภาพ 12 แห่ง อย่างน้อย 3 ปี หรือ 12 ปี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศตามภูมิลำเนา


 
        1 เมษายน 2567 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,059 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 15 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม
บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย HealthServ
 
 
         นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของแพทย์ที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ห่างไกล กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อช่วยเติมเต็มแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของไทย โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทให้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ปีที่ 1-3 จะศึกษาในคณะแพทยศาสตร์คู่ความร่วมมือ ส่วนชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 ศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตแพทย์ทุกคนจะต้องกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามพื้นที่ภูมิลำเนา ในเขตบริการสุขภาพ 12 แห่ง อย่างน้อย 3 ปี หรือ 12 ปี


 
         นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า สำหรับปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน จะกระจายไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 133 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  398 คน ภาคกลาง 188 คน ภาคตะวันออก 79 คน ภาคตะวันตก 43 คน และภาคใต้ 218 คน โดยตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในช่วง 29 ปีที่ผ่านมา มีแพทย์สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 23 รุ่น รวม 13,780 คน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้เตรียมการผลิตแพทย์เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศในอนาคต โดยจะยกระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปใน 76 จังหวัด ให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ครอบคลุมทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อผลิตแพทย์รองรับการขยายบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศด้วย
บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย HealthServ
บัณฑิตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อชาวชนบท ปี 2566 พร้อมลงพื้นที่ห่างไกล รพ.สธ.ทั่วไทย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด