ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลไทรน้อย 
ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2597 1131
 
โรงพยาบาลบางกรวย 
ม.8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2447 1999 
 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 
ม.3 ซ.เทศบาล 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7899
 
โรงพยาบาลบางใหญ่ 
ม.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2403 3350
 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 
ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9900 
 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
ม.8 ถ.เลียบคลองตาชม ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2150 1611
 

สาธารณสุขในเขตเมือง
ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2950 3071
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
เทศบาลนครปากเกร็ด 72 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4231
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 
เทศบาลนครปากเกร็ด 89 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4302
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
เทศบาลตำบลเสาธงหิน 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2585 0888
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี(รัตนาธิเบศร์) 
81 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)
85 ม.4 ต.สวนใหญ่อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2525 2395
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
86 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2592 8705-6
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี (วัดสมรโกฎิ) 
87 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2527 7320
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง) 
88 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2924 3184
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่6 
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2589 6824
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2963 4147
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกต่าง ๆ 

127 คลินิกเวชกรรม 
196/13 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2571 7800
 
ขันติการแพทย์คลินิกอายุรกรรม
2 ซ.ประชานิเวศน์ 3 ซอย 35 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0 2589 3368
 
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 
33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ 
18/15 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2571 1638 
 
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม 
170 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0 2580 7246 
 
ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
8 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
โทร.0 2922 4215
 
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 
57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โทร.0 2975 2728
 
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
โทร.0 2589 0787
 

คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการเเพทย์นนทบุรี
88/70-71 ถ.บางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โทร.06 5995 5989
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางใหญ่ซิตี้) 
51/51-52 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี้เซ็นเตอร์ 10 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร.0 2010 2329
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชานิเวศน์3) 
12,16 ซ.งามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0 2952 8727
 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 
54/33-35 ม.5 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0 2527 4055
 
ฤทธิเวชสหคลินิก 
174/21-22 ม.3 ถ.บางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0 2881 5533
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด