ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ HealthServ
โรงพยาบาลกมลาไสย 
111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4389 9570
 
โรงพยาบาลเขาวง 
249 ม.16 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4385 9059
 
โรงพยาบาลคำม่วง 
92 ม.10 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4387 9131
 
โรงพยาบาลฆ้องชัย 
ม.11 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4389 9570
 
โรงพยาบาลดอนจาน 
ม.6 ต.สะอาดไชยศรีอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.08 9841 1087
 
โรงพยาบาลท่าคันโท 
183 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4387 7110
 
โรงพยาบาลนาคู 
319 ม.9 ต.นาคูอ.นาคูจ.กาฬสินธุ์ 
โทร.08 7374 8222
 
โรงพยาบาลนามน 
183 ม.7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4386 7056
 
โรงพยาบาลยางตลาด 
87 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4389 1249
 
โรงพยาบาลร่องคำ
101 ม.1 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4389 7203
 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
389 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
โทร.0 4386 1140
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4385 1290
 
โรงพยาบาลสามชัย 
ม.4 ต.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4387 9131
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
48 ม.10 ต.โนนบุรีอ.สหัสขันธ์จ.กาฬสินธุ์
โทร.0 4387 1030
 
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
148 ม.2 ต.หนองกุงศรีอ.หนองกุงศรีจ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4388 1106
 
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
177 ม.8 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4386 9131
 
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 
155 ม.4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
 โทร.0 4388 9090
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ (แห่งที่ 2) ดงปอ
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.0 4381 0731
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์สาขา 3
1 ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.0 4381 6664
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4383 5271
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด