ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี

ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี ThumbMobile HealthServ.net

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 354 8108 ต่อ 3037

ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ

การจองห้องพิเศษ

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะจองห้องพิเศษ
 
 
1. ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์....คลิก
 
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 354 8108 ต่อ 3037
 
 
2. จองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่ไปพบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้
 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น.
เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 16.00 – 20.00 น.
เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร

วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 20.00 น.
เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร


เอกสารประกอบการจองห้องพิเศษ
1. ใบนัดนอนโรงพยาบาล
2. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี
3. ชื่อ – นามสกุล แพทย์ผู้รักษา
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
 
ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ

สิทธิประโยชน์


1. บัตรทอง
สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน
 
 
2. บัตรประกันสังคม
สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน
 
 
* ห้องพิเศษ VIP ญาติเฝ้าได้ 1 คน (ตลอด 24 ชั่วโมง)
* ห้องพิเศษรวมญาติเฝ้าไม่ได้ ยกเว้นห้องพิเศษรวมอายุรกรรม
 
 


อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 
 
ห้องพิเศษ SUPER VIP เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร
ห้องพิเศษ VIP (A)   เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร
ห้องพิเศษ VIP (B)   เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น,  โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ,
ตู้เสื้อผ้า (เฉพาะผู้ป่วยหอจักษุ ไม่มีตู้เสื้อผ้า)


กรณีใช้สิทธิ์ข้าราชการ ชำระส่วนเกินค่าห้อง ดังนี้
ประเภทห้อง ชำระส่วนเกินเพิ่ม
พิเศษรวมอายุรกรรม (4 เตียง) 150 บาท/วัน
พิเศษรวมจักษุ (2 เตียง) ไม่เสียส่วนเกิน
SUPER VIP 1,150 บาท/วัน
VIP (A) 900 บาท/วัน
VIP (B) 650 บาท/วัน
 
ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ VIP โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ

หอผู้ป่วย

 
ตึกสิรินธร
 
ชั้น 3 ICU ศัลยกรรมทั่วไป , ICU ศัลยกรรมประสาท-สมอง
ชั้น 4 สามัญจักษุชาย-หญิง , พิเศษรวมจักษุหญิง , พิเศษ VIP จักษุ ก-ข , สามัญรังสีรักษาชาย-หญิง ,
พิเศษรวมรังสีรักษาชาย-หญิง , พิเศษ VIP รังสีรักษา
ชั้น 5 สามัญสูติกรรม 5 ก , พิเศษ VIP สูติกรรม 5 ก
ชั้น 6 สามัญอายุรกรรม 6ก-6ข , พิเศษรวมสูติกรรม 6ข , พิเศษ VIP สูติกรรม 6ก
ชั้น 7 สามัญนรีเวช , พิเศษรวมนรีเวช 7ข , พิเศษ VIP 7ก , หอผู้ป่วยประกันสังคม
ชั้น 8 สามัญศัลยกรรมชาย-หญิง , พิเศษรวมศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) 8ข , พิเศษ VIP 8ก
ชั้น 9 สามัญโสต ศอ นาสิกชาย-หญิง , สามัญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะชาย-หญิง ,
พิเศษ VIP ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ , พิเศษ VIP 9ก
ชั้น 10 สามัญออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) ชาย-หญิง , พิเศษ VIP 10ก , พิเศษ VIP 10ข
     ตึกอายุรกรรม
 
ชั้น 1 ICU อายุรกรรม
ชั้น 2 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษ VIP อายุรกรรม
ชั้น 3 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษรวมอายุรกรรม , พิเศษ VIP อายุรกรรม
     ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ห้องสังเกตอาการ
ชั้น 2 ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ชาย-หญิง
ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมประสาท-สมอง ชาย-หญิง , อุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินสามัญ
     ตึกสะอาด ศิริพัฒน์
 
ชั้น 2 ICU ศัลยกรรมหัวใจ
ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมหัวใจชาย-หญิง , ICU เด็กศัลยกรรมหัวใจ
ชั้น 4 พิเศษ VIP ศัลยกรรมหัวใจ
กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย
  ผู้ป่วยสามัญ เวลา 12.00 – 18.00 น.
 
  ผู้ป่วยห้องพิเศษ เวลา 10.00 – 20.00 น.
 
  ผู้ป่วยหนัก ICU, CCU เวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 17.00 – 18.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด