ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

(พิเศษ) หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(พิเศษ) หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Thumb HealthServ.net
(พิเศษ) หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ThumbMobile HealthServ.net

สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 6 อาคารรัตนเวชพัฒน์
วันเวลาให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 086-6518660 (คุณวสุรัตน์) , 061-1282426 (คุณชุติมา)

ขอบเขตการให้บริการ
 1. ให้บริการตรวจหาสาเหตุมีบุตรยากของคู่สมรส
 2. ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
        2.1 การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) 
        2.2 การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
        2.3 การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
        2.4 การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (PGS/PGD)
 3. การให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อแก้ไขสาเหตุของการมีบุตรยาก
 4. ให้บริการฝากแช่แข็งน้ำเชื้ออสุจิ ไข่ และตัวอ่อน เพื่อเก็บรักษาไว้กรณีที่คู่สมรสต้องการมีบุตรในภายหน้า

สถานที่ให้บริการ    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชั้น 6  อาคารรัตนเวชพัฒน์  
วันเวลาให้บริการ    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    โทรศัพท์ 086-6518660 (คุณวสุรัตน์) , 061-1282426 (คุณชุติมา)
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด