ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล Thumb HealthServ.net
แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล ThumbMobile HealthServ.net

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล HealthServ
 PNEUMOCOCCAL PACKAGE
PNEUMOCOCCAL PACKAGE 
 
แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ
 
ปอดอักเสบป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
กลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบ
- อายุ 65 ปีขึ้นไป
- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ภาวะไตวาย ภาวะตับแข็ง
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
- ผู้ติดเชื้อ HIV
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือ ปวดอุดกั้นเรื้อรัง
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือ ได้รับยากดภูมิ
- ผู้ป่วยไม่มีม้าม
 
ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว Include medical service.
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด