ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า

ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ.net
ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” จับมือ “โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ” (Thai Sky doctor) ช่วยนำผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี อย่างรวดเร็ว และได้รับการผ่าตัดจนอาการปลอดภัย

ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ
 
         18 มกราคม 2566 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด ได้ประสาน ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 40 ปี ตกจากที่สูง กระดูกหัก จาก รพ.สต.เกาะหมาก เพื่อส่งรักษาต่อที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จึงมีการประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยาน จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด


          เป็นปฏิบัติการครั้งแรกของโครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก ร่วมกับโครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ภายหลังที่มีการซักซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
           ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปฏิบัตการนี้ว่า 
 
            “การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นรายแรกของเกาะหมาก จังหวัดตราด ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทำให้ส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและมีอาการปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว” ดร.สาธิตกล่าว
ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ
 
 
          ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวในพื้นที่คือ รพ.สต.เกาะหมาก  [แผนที่]  มีเฉพาะพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลบนฝั่ง


          เพื่อเป็นการเตรียมการพร้อมในการบริการดูแลให้ดีขึ้น จึงได้มีการจัดทำ  “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีแพทย์อาสาสมัครจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 รวมถึงตราด และแพทย์ที่สนใจจากทั่วประเทศ หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน

          ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) เพื่อช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ภูเขา ทะเล และเกาะ ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ
ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ
ปฏิบัติการแรก Thai Sky doctor รพ.สต.เกาะหมาก รับคนเจ็บฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.พระปกเกล้า HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด