ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร

หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร HealthServ.net
หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร “อาจาโร” โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นหน่วยบริการทันตกรรมเฉพาะทาง แบบ One stop service และดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเฉพาะทางด้านทันตกรรม ลดความแออัดของโรงพยาบาล

   
 
           20 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร “อาจาโร” โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระราชมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร  นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงกัญญาภัค  ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อสม. และประชาชนร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลด้วย
หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร HealthServ
 
 
           นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงสนับสนุนให้มีการขยายหน่วยบริการด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนยังเข้าถึงบริการได้น้อยและต้องรอคิวนาน โดยปี 2565 มีค่าเฉลี่ยการเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพรวมของประเทศเพียงร้อยละ 9.5 ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงได้สร้างอาคาร “อาจาโร” โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้านทันตกรรมเป็นหลัก โดยจัดบริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียน การคัดกรอง ให้คำปรึกษา บริการทันตกรรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ และรับยา ช่วยให้ประชาชนในอำเภอพรรณานิคมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง
 
หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร HealthServ
 
           “ขอกราบขอบพระคุณพระราชมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร และคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างอาคาร พร้อมบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น และเครื่อง x-rays ฟัน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวสกลนครได้เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางที่ครบวงจร”นายแพทย์ชลน่านกล่าว


 
       ด้านนายแพทย์พงศธร กล่าวว่า อาคาร “อาจาโร” ได้รับการออกแบบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย ทันสมัย ใช้วัสดุในประเทศ ราคาประหยัด และมีมาตรฐานด้านงานวิศวกรรม ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็น รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 จุดให้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ห้องตรวจโรค 3 ห้อง, ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ห้องให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ, ห้องกายภาพบำบัด, ห้องตรวจเท้า, ห้องจ่ายยา ส่วนชั้นที่ 2 ให้บริการทันตกรรม จำนวน 8 ยูนิต และห้องถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและขากรรไกร 1 ห้อง
หลวงปู่แปลง-หมอชลน่าน พิธีเปิดอาคาร อาจาโร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด