ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ

เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ Thumb HealthServ.net
เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ ThumbMobile HealthServ.net

ภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th/FDA_SEARCH

เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ HealthServ
ประชาชนสามารถ เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้โดยตรงที่เว็บไซต์

ตรวจสอบการอนุญาต  fda.moph.go.th/FDA_SEARCH

ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (fda.moph.go.th)
 
 
ตัวอย่างในการค้นหา
      ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ  "ขนมแสนอร่อย"
      ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ 1C54/60 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "ยาตราเมดิคอล"
      ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขใบสำคัญ K57/29 หรือ ค้นหาด้วยชื่อการค้าเช่น "เต็งเข่วสีดงอี้"
      ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ยาฉีดปลวก"
      ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "แป้งแป้ง"
      ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ทรานส์"
      ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก"
      สถานที่ยา ค้นหาด้วยชื่อเช่น "ฟาร์มาซีเภสัช" 
 


 หากพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลโปรดแจ้งหน่วยงานดังนี้
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร กรุณาแจ้งกองอาหารที่ e-mail : food@fda.moph.go.th
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา กรุณาแจ้งกองยาที่ e-mail : Drug-SmartHelp@fda.moph.go.th
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย กรุณาแจ้งกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายที่ e-mail : toxic@fda.moph.go.th
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรุณาแจ้งกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ e-mail : herbaldivision@fda.moph.go.th


 

ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เมื่อท่านประสบปัญหาหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
https://www.fda.moph.go.th/sites/hpsc/Pages/Main.aspx

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 02-5907354-5, 02-5901556
โทรสาร. 02-5901556
e-mail : 1556@fda.moph.go.thรายการวัคซีน สำหรับมนุษย์ 

ดูรายชื่อวัคซีน ได้จากที่นี่  fda.moph.go.th/Vaccine_SPC-Name (กองยา)
 
 

หน่วยงานในอย.

 
1.กองยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
https://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/Pages/Main.aspx
 
 

2.กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
จดแจ้งเครื่องสำอาง : 02 5907273-5
ตรวจสอบสถานที่ก่อนจดแจ้ง : 02 5907139
​พัฒนาระบบ : 02 5918490
​​GMP : 02 5907139
​​กำหนดมาตรฐาน : 02 590 7472
ตรวจสอบเฝ้าระวัง : 02 5907277-8
โฆษณา : 02 5907277-8                            
E-mail : Cosmetic@fda.moph.go.th
https://www.fda.moph.go.th/sites/cosmetic/Pages/Main.aspx


 
 
3.กองอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ตั้ง อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th
 
1.  การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร 0-2590-7320 , 0-2590-7033
2.  ​การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปค 0-2590-7207
3.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร​ 0-2590-7209
4.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 0-2590-7208 
ดังนี้ อาหาร 7 ประเภท (Re-process) ได้แก่ เครื่องดื่มฯ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม กาแฟ ,เครื่องดื่มเกลือแร่
 
5.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ​0-2590-7219
ดังนี้
นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องฯ
อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ, อาหารทางการแพทย์

6.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 0-2590-7220
ดังนี้
วัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
 

7.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3,4,5,6 ข้างต้น (e-submission สบ.7) 0-2590-7187
8.  การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 0-2590-7356
9.  สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหาร ​0-2590-7211
10.  ​​การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร, การกล่าวอ้างทางสุขภาพ 0-2590-7178 - 9
11.  การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale) 0-2590-7177
 
กลุ่มกำกับดูแลหลังอออกสู่ตลาด ​เบอร์ติดต่อ
ติดต่อสอบถามงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 0-2590-7032
 
​​กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ​เบอร์ติดต่อ
​ธุรการ/ สารบรรณ 0-2590-7173
​วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารใหม่ (Novel Food)
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง
อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 0-2590-7178

พรบ.อาหาร
ฉลากอาหาร
ภาชนะบรรจุ-วัตถุสัมผัสอาหาร
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค​ 0-2590-7179

โภชนาการ
การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
อาหารที่มีสารปนเปื้อน
งานด้านต่างประเทศ​ 0-2590-7183, 0-2590-7185
 
​​ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต / เช็คเลข อย ผลิตภัณฑ์อาหาร 0-2590-7297
​ระบบเลขเสมือน ( FM,FG ) 0-2590-7176

 
 

4. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

เว็บไซต์ :  fda.moph.go.th/sites/medical/

 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์
ก่อนออกสู่ตลาด 1 
 
- Non-Invasive
- Rule 1-4, 13-14
- ถุงบรรจุโลหิตที่มีส่วนประกอบของน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของโลหิต
- ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
​โทร. 0 2590 7242
e-mail : pre1rule0104@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ตลาด 2
- Invasive
- Rule 5-6, 13-14
- ถุงมือตรวจโรค
- ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
- เลนส์สัมผัส
- น้ำตาเทียม
​โทร. 0 2590 7247
e-mail :pre2rule0506@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ตลาด 3 - Invasive
- Rule 7-8, 13-14 (ไม่รวมถุงมือสำหรับศัลยกรรม)
- ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการศัลยกรรม
- เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
- ผลิตภัณฑ์ Filler 
- การขอ Clinical investigation
​โทร. 0 2590 7244
e-mail :fdath.md.pre3.2021@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ก่อนออกสู่ตลาด 4
- Active
- Rule 9-12, 13-14
เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด
- ซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยลำพัง (Standalone software)
- เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังและมีวัตถุประสงค์เพื่อความงาม
​โทร. 0 2590 7243
e-mail :activemdcd@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ก่อนออกสู่ตลาด 5
- Rule 13-14
- เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อหรือฆ่าเชื้อเมื่อสิ้นสุดขั้นตอน 
Rule 15
- สำหรับการคุมกำเนิดหรือป้องกันโรคติดเชื้อจาการมีเพศสัมพันธ์ - Rule 16
- ถุงยางอนามัยที่ไม่มียาและมียาเป็นส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเลนส์สัมผัส
- ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบฆ่าเชื้อ คน สัตว์ และ คมพ.
​โทร.0 2590 7248
e-mail :king_rx@fda.moph.go.th
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ก่อนออกสู่ตลาด 6
- IVD Rule 1-7
- เครื่องมือแพทย์ที่ต้องประเมินเทคโนโลยี
- เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
​โทร. 0 2591 8479
e-mail :system_mdcd@fda.moph.go.th
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ก่อนออกสู่ตลาด 7
​- งานขออนุญาตโฆษณา
- งานหนังสือรับรองการส่งออก ​โทร. 0 2590 7148
e-mail :admedicalpre5@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ก่อนออกสู่ตลาด 8
​-งานจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์
-งานใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
โทร. 0 2590 7280
e-mail :สอบถามทั่วไป
register.mdcfda@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ตลาด 1 และ 2 ​งานตรวจประเมินสถานที่ ​​
โทร. 02-590-7280
อีเมลล์ postmdc13@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน 1
1. ​งานกฎหมาย 
2. การผลิตหรือนำเข้าที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27
Line: @999znfox
อีเมลล์กฎหมาย mdregulation@fda.moph.go.th
อีเมลล์ (มาตรา27) ep.alert01102561@gmail.com
 
​กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน 2
​งานวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ​โทร. 02-590-7250
อีเมลล์md_standard@fda.moph.go.th
 
​กลุ่มงานพัฒนาระบบ
​โทร. 02-590-7149
อีเมลล์system_mdcd@fda.moph.go.th
 
​ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)
​โทร. 0-2590-7251 
อีเมลล์ gas7251mdcd@gmail.com
 
​งานให้คำปรึกษานักวิจัย
E-mail : tanest@fda.moph.go.th
เบอร์โทรติดต่อ 02 590 7149 (คุณธเนศ)
 
​โทรสารกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 02-591-8445 ​ ​
​ปรึกษาจดทะเบียนสถานประกอบการ ​ ​
โทรศัพท์ : 0 2591 8480    E-mail: register.mdcfda@gmail.com
 
​ปรึกษาเบื้องต้นช่องบริการที่ 11/12 ​ ​ 
 โทรศัพท์ : 0 2590 7625    E-mail: medicalcons63@gmail.com
 
เปิดสิทธิ์ใช้งาน pre-submission/ e-submission
โทรศัพท์ : 0 2590 7045
E-mail: esubmdcd@gmail.com
 
แจ้งปัญหาและปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Line : @371eojnr​ ​ ​
​webmaster : mdcd1988@fda.moph.go.th ​ ​
​0eec933cc069b6eff04800f6b9731677.jpg : https://www.facebook.com/fdathaidevice ​ ​
​youtube-logo-1280x720.jpg: https://youtube.com/channel/UCX6Grdho643z0uufjR0EeBQ ​ ​
 
 
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อย. และการคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค แขนงต่างๆ ได้แก่
 
กฎหมายอาหาร
กฎหมายยา
กฎหมายเครื่องสำอาง
กฎหมายสถานพยาบาล

กฎหมายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด