ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา SMC สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดบริการวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 16.30-20.30 น. ติดต่อสอบถามคลินิกผู้ป่วยนอก โทร. 02-2488999 ต่อ 71010 เวลา 13.50-15.30 น.

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ HealthServ
 
 
ให้บริการ
ตรวจรักษาทางโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ทดสอบเชาว์ปัญญา
จิตบำบัดรายบุคคล
กระตุ้นพัฒนาการ
กิจกรรมบำบัด
การศึกษาพิเศษ


ติดต่อสอบถามคลินิกผู้ป่วยนอก โทร. 02-2488999 ต่อ 71010 เวลา 13.50-15.30 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด