ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 246 แห่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 246 แห่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว Thumb HealthServ.net
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 246 แห่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว ThumbMobile HealthServ.net

ในประเทศไทย มีจำนวนอุทยานแห่งชาติมากถึง 246 แห่ง แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง และวนอุทยาน 91 แห่ง สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โทร. 02-561-0777 ต่อ 1742
ติดต่อบริการที่พัก โทร. 02-562-0760 ถึง 3

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 246 แห่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว HealthServ
สำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุในประเทศไทย มีจำนวนอุทยานแห่งชาติ รวม 246 แห่ง แบ่งเป็น
อุทยาน 155 แห่ง และวนอุทยาน  91 แห่ง 
 
1.อุทยานแห่งชาติ  155 แห่ง 

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเตรียมการประกาศ  ดังนี้
อุทยานแห่งชาติ   133  แห่ง        
อุทยานแห่งชาติเตรียมการ   22  แห่ง

จำแนกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล  ดังนี้
อุทยานแห่งชาติทางบก  129  แห่ง
อุทยานแห่งชาติทางทะเล  26  แห่ง
 
 
2. วนอุทยาน  91 แห่ง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดพื้นที่วนอุทยานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนี้
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  จำนวน 30 แห่ง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  จำนวน 20 แห่ง
เมื่อวันที่  5  มกราคม 2564  จำนวน 20 แห่ง
เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 21 แห่ง
 
 
สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โทร. 02-561-0777 ต่อ 1742
ติดต่อบริการที่พัก โทร. 02-562-0760 ถึง 3

*ภาพจากเพจสำนักอุทยานแห่งชาติ
 

อุทยานแห่งชาติ จำแนกรายจังหวัด 


50 จังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติ (มี 27 จังหวัดที่ไม่มีอุทยานแห่งชาติ)

 

ภาคเหนือ

 
   อุทยานแห่งชาติขุนแจ    
   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง      
   อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 
   อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า  
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

 
   อุทยานแห่งชาติขุนขาน    
   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก    
   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย    
   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี
   อุทยานแห่งชาติผาแดง    
   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้     
   อุทยานแห่งชาติแม่โถ
   อุทยานแห่งชาติแม่วาง    
   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา    
   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง    
   อุทยานแห่งชาติออบขาน   
   อุทยานแห่งชาติออบหลวง    

 
จังหวัดตาก
   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   
   อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย / ไม้กลายเป็นหิน 
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
   อุทยานแห่งชาติแม่เมย
   อุทยานแห่งชาติลานสาง   

 
จังหวัดน่าน
   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   
   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน    
   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา    
   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน    
   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
   อุทยานแห่งชาติแม่จริม    
   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน     

 
จังหวัดพะเยา
   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง     
   อุทยานแห่งชาติภูซาง     
   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม     
 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์
   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ    
   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก   
   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว    

 
จังหวัดแพร่
   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง    
   อุทยานแห่งชาติแม่ยม    
   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย     

 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ     
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์      
   อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
   อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง  / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)   
   อุทยานแห่งชาติสาละวิน    

 
จังหวัดลำปาง 
   อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน    
   อุทยานแห่งชาติดอยจง     
   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
   อุทยานแห่งชาติแม่วะ     

 
จังหวัดลำพูน
   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  
   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง     
 
  
จังหวัดอุตรดิตถ์
   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่    
   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว     
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน    

ภาคกลาง

จังหวัดกำแพงเพชร
    อุทยานแห่งชาติคลองลาน   
    อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า    
    อุทยานแห่งชาติแม่วงก์    

 
จังหวัดพิษณุโลก
   อุทยานแห่งชาติแควน้อย / แก่งเจ็ดแคว (เดิม)    
   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ     
   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  (ปิดน้ำตกหมันแดง)

 
จังหวัดสุโขทัย  
   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง    
   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
 
จังหวัดสระบุรี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


จังหวัดขอนแก่น
   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง    
   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  
   อุทยานแห่งชาติภูเวียง     
 
จังหวัดชัยภูมิ
   อุทยานแห่งชาติตาดโตน    
   อุทยานแห่งชาติไทรทอง    
   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม    
   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   
 
จังหวัดนครพนม
   อุทยานแห่งชาติภูลังกา    
 
จังหวัดนครราชสีมา
   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     
 
จังหวัดมุกดาหาร
   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ     
   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว     
 
จังหวัดเลย 
   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง    
   อุทยานแห่งชาติภูเรือ    
   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย    
 
จังหวัดศรีสะเกษ
   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร     
 
จังหวัดสกลนคร
   อุทยานแห่งชาติภูผายล  
   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก    
   อุทยานแห่งชาติภูพาน    
 
จังหวัดหนองบัวลำภู
   อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  
 
จังหวัดอุดรธานี
   อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม
   อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท / ภูผายา (เดิม)     
 
จังหวัดอุบลราชธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ    
   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม     
   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย    
 
 
 
 
 

ภาตตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ    
   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว    
 
จังหวัดตราด
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง    
 
จังหวัดปราจีนบุรี
   อุทยานแห่งชาติทับลาน      
 
จังหวัดระยอง 
   อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง     
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด    
 
จังหวัดสระแก้ว
   อุทยานแห่งชาติตาพระยา    
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา     


 

ภาคตะวันตก

 
จังหวัดกาญจนบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม     
   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์    
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์    
   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   
   อุทยานแห่งชาติไทรโยค   
   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู    
   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ     
 
จังหวัดเพชรบุรี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 
จังหวัดราชบุรี
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    

จังหวัดสุพรรณบุรี
   อุทยานแห่งชาติพุเตย    

ภาคใต้

 
จังหวัดกระบี่
   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   
   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี    
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา     
   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี     
 
จังหวัดชุมพร
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   
 
จังหวัดตรัง
   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม    
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
   อุทยานแห่งชาติเขานัน   
   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง      
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง     
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด    
   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
 
จังหวัดนราธิวาส
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
   อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี   
   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง 
 
จังหวัดปัตตานี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี    
   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง    
   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร    
   อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
 
จังหวัดพังงา
   อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง    
   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่     
   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา     
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน     
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   
   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา    
 
จังหวัดพัทลุง
   อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า    
 
จังหวัดภูเก็ต
   อุทยานแห่งชาติสิรินาถ    
 
จังหวัดยะลา
   อุทยานแห่งชาติบางลาง   
 
จังหวัดระนอง
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว    
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง     
   อุทยานแห่งชาติแหลมสน   
 
จังหวัดสงขลา
   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง    
   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
 
จังหวัดสตูล
   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา    
   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา    
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง    
   อุทยานแห่งชาติเขาสก    
   อุทยานแห่งชาติคลองพนม    
   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น     
   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน  
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง    
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด