ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฉีดวัคซีนโควิด19 โรงพยาบาลบางละมุง

เนื่องด้วยผู้มารับบริการ ฉีดวัคซีน มีจำนวนลดลง ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็น ลดจำนวนวันฉีดวัคซีน เป็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. สถานที่ฉีดวัคซีน ตึกใหม่ ชั้น 3 อาคาร10ชั้นสีเขียว

ฉีดวัคซีนโควิด19 โรงพยาบาลบางละมุง  Healthserv.net
 วัคซีนที่ฉีด
 
???? Moderna bivalent
???? Pfizer ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
???? Pfizer ฝาส้ม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11
???? Pfizer ฝาแดง สำหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี
ฉีดวัคซีนเข็ม กระตุ้น ให้ทันลดอัตราการป่วยและตายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

 
เงื่อนไขการรับบริการ
เข็ม 3 ห่างจาก เข็ม 2 สามเดือน
เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6 โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4-6 เดือน
ผู้ที่ติดโควิดมาแล้ว ต้องห่างจากวันที่ติดอย่างน้อย 3 เดือน
ฉีดวัคซีนเข็ม กระตุ้น ให้ทันลดอัตราการป่วยและตายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว
 

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าบริการในการรับวัคซีนโควิด19
1.ค่าบริการผู้ป่วยนอก 300 บาท
2.ค่าฉีดยา 80 บาท
3.ค่าวัคซีน Pfizer 1000 บาท
รวม 1380 บาท
 
สถานที่ฉีดวัคซีน  โรงพยาบาลบางละมุง  ตึกใหม่ ชั้น 3 อาคาร10ชั้นสีเขียว

โรงพยาบาลบางละมุง

669 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรสาร 038-428464

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด