ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับลงทะเบียนจอง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2567

โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับลงทะเบียนจอง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2567 Thumbnail program
ฟรี โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับลงทะเบียนจอง "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ปี 2567 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิสุขภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย การจองนัดหมายรับวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับลงทะเบียนจอง "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ปี 2567

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิสุขภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การจองนัดหมายรับวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด (รายละเอียดการจองตามในโปสเตอร์)

ให้บริการ
  • สำหรับจองนัดหมาย วันที่ 24 และ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น.
  • สำหรับ Walk in 30 คิว วันที่ 24 และ 31 พฤษภาคม 2567 โดยจะเริ่มแจกคิวเวลา 08.00 น. และให้บริการฉีด เวลา 11.00 - 11.30 น. 


สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
5. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
6. โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
2. บัตรโรงพยาบาลสิรินธร

 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 อาคารบริการโรงพยาบาลสิรินธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โทร 02-3286900 ต่อ 10294 ในวันและเวลาในราชการ
โรงพยาบาลสิรินธร เปิดรับลงทะเบียนจอง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2567 Healthserv.net

โรงพยาบาลสิรินธร

20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-3286900 ถึง 19

ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ [all]
มีคนดูล่าสุด