News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน 11 แห่ง +เบอร์โทร เฟซบุ๊ค เว็บไซต์และแผนที่ [ศูนย์ฯ กทม.] [ประกาศสมัครงาน 69 ศูนย์]

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ โทร 02-2897000 หมายเลขโทรศัพท์ตามใบนัดเดิม ศูนย์ BFC 02 289 7986

📞 02-2897000

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน

เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง + ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิ - บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการและประชาชนทั่วไป โทร 02-4370123

📞 02-4370123

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

โทร 024293575-81 - งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รับผิดชอบประชาชนในเขตพื้นที่บางบอน 3 บางบอน 4 บางบอน 5 และพื้นที่หนองแขม บริเวณเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลแม่ โซนมีทีมในการให้การพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล ตามความเหมาะสมหรือตามความประสงค์ของญาติและผู้ป่วย สามารถเรียกใช้บริการที่เบอร์โทร.1646 ตลอด 24 ชั่วโมง

📞 02-4293575

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

โทร 02-5431150 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รองรับการใช้สิทธิทุกรูปแบบ - ประกันสังคมทุพพลภาพ กองทุนทดแทน บัตรประกันสุขภาพต่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บัตรประกันสุขภาพสิทธิย่อยผู้พิการ เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.

📞 02-5431150

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โทร 02-4443724, 02-4443900, 02-4443780, 02-4440163, 02-4440138 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

📞 02-4440163

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสิรินธร

โทร 02-3286901 , 02-3286902 , 02-3286919 โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดกทม. ขนาด 400 เตียง พร้อมดูแลประชาชนชาวกทม.ในย่านลาดกระบัง อ่อนนุช ประเวศ สวนหลวง พัฒนาการ ฯลฯ รองรับสิทธิประกันสังคม บัตรทองสปสช. สิทธิข้าราชการ มีโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขปฐมภูมิของกทม.ในเครือข่าย และคลินิกทั่วไปอีก 5 แห่ง

📞 02-3286901

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

โทร. 0-24527999 โทรสาร 0-2405-0900 สิทธิการรักษา สิทธิเงินสด สิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับผู้ใช้สิทธิศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ถนอมทองสิมา ส่งต่อตากสิน สิทธิประกันสังคมในเครือข่าย สำนักการแพทย์

📞 02-4527999

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลให้บริการแผนกต่างๆ ได้แก่ 1.ตรวจโรคทั่วไป 2.อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3.ทันตกรรม 4.รังสีวินิจฉัย 5.ชันสูตรโรค 6.ห้องยา 7.ทำแผล-ฉีดยา 8.กายภาพบำบัด - ติดต่อ 1.โทรศัพท์ 02-1800-201 ถึง 3 (ในวันและเวลาทำการ) 2.ไลน์ โรงพยาบาลบางนา กทม.

📞 02-1800201

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง