ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65]

เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] Thumb HealthServ.net
เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลล่าสุด 4 มกราคม 65 โรงพยาบาลเอกชน 88 แห่งจากทั่วประเทศ (1 แห่งเต็มแล้วคือ ป.แพทย์) เปิดรับผู้ประกันตน ที่ต้องการเปลี่ยน/ย้าย รอบปี 65 สามารถทำการย้ายได้ถึง 31 มีนาคม 65


ข้อมูลน่ารู้ประกอบการตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม เพื่อให้ท่านเลือกได้อย่างตรงใจ ตรงตามต้องการ และได้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ


วิธีเปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ด้วยตัวเอง 3 ช่องทาง

ช่องทางการยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล

1. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
2. ทำรายการผ่าน Application SSO Connect
3. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  (สปส. 9-20) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
 

ช่องทางตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล

- Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคม (@ssothai)
- www.sso.go.th
- Application SSO Connect
- เครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย
- สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล

1. เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคมของปีถัดไป 

2. เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น 
เช่น ย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่พักอาศัย หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง 
ให้ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน
เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] HealthServ
เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] HealthServ
เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] HealthServ
เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65] HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด