ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รางวัลประหยัดพลังงานปี 53

รางวัลประหยัดพลังงานปี 53

 หน่วยงานที่ใช้พลังงานต่อหน่วยสม่ำเสมอและต่ำสุด
 
ชั้น 11 อาคาร 2 หอผู้ป่วยใน 11  ใช้พลังงานสม่ำเสมอ
 
หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด
 
ชั้น 3 อาคาร 2 แผนกICU/OR หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 43.34% รูปแผนก ICU(2รูป)
ชั้น 16 อาคาร 2 แผนกผู้ป่วยใน 16 หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 21.86% รูปแผนก w.16(1รูป)
ชั้น 12 อาคาร 2 แผนกผู้ป่วยใน 12 หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 20.23% รูปแผนก w.12 ( รูป)
 
หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าลดลงหลังได้รับการอบรมอนุรักษ์พลังงาน
 
ชั้น 6 อาคาร  1 แผนกหอผู้ป่วยใน 6ลดลง 42.54%  รูปหอผู้ป่วยใน6 (2รูป)
ชั้น 7 อาคาร 1 แผนกหอผู้ป่วยใน 7 ลดลง 39.41% รูปหอผู้ป่วยใน 7 (3รูป)
ชั้น 5 อาคาร 1 แผนกหอผู้ป่วยใน 5/แผนกบริบาลทารกลดลง  29.49%  รูปหอผู้ป่วยใน5(3รูป),แผนกบริบาลทารก (3รูป)
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด