ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และ รักษาฟรี

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และ รักษาฟรี HealthServ.net

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 โดยผู้ประกันตนหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้ง ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และ รักษาฟรี ThumbMobile HealthServ.net
 
การตรวจเต้านม
- อายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40 – 54 ปี ตรวจทุกปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง


การตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบ Pap Smear
- อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง


การตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบ VIA 
- อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแบบ Pap Smear
 

ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เข้ารับการรักษาได้ฟรีจนสิ้นสุดการรักษา ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งการรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงแก่สถานพยาบาล ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน ยกเว้น มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือสิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้ยานอกบัญชียาหลัก 
 


ดูข้อมูลสถานพยาบาลหรือข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทรสายด่วน 1506
ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และ รักษาฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด