ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65)

รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65) HealthServ.net

ประชาชนกทม. 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 ได้แล้ว ณ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จองสิทธิได้ผ่านแอปเป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง) สอบถามโทร 02-1111111 หรือ จองผ่านสายด่วน สปสช. 1330 จองแล้วเข้ารับการฉีดได้ถึง 31 สิงหาคม 2565

รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65) ThumbMobile HealthServ.net
รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65) HealthServ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 
6. โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
***กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา 
 
ระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2565

สำหรับข้อมูลแต่ละโรงพยาบาล ดูรายละเอียดและข้อมูลติดต่อได้จากด้านล่าง

โรงพยาบาลสิรินธร โทร.02-3286900 - 15 ต่อ 10294

โรงพยาบาลสิรินธร ให้บริการ ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โทร.02-3286900 - 15 ต่อ 10294 
เวลา 8-16 น. วันและเวลาราชการ
 
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิล่วงหน้า อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำกัดและจัดสรรไว้ให้กับผู้ที่จองล่วงหน้าก่อน

โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 LINK

โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65)
โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65)
ให้บริการจันทร์-ศุกร์ 8-15.30 น. ถึง 31 สิงหาคม 2565  
จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง วันละ 30 คน และ รับ walk in วันละ 30 คน
สอบถาม โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 (งานประชาสัมพันธ์ รพ.ตากสิน)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการฉีดฟรี ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ผู้ประกันตนมาตร 33 และมาตรา 39) อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุฟรี
 
ติดต่อฉีดวัคซีน คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
วันราชการเวลา 08.00 - 15.00 น.
นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้ง
เข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
โทร. 02 289 7760
 
ให้บริการถึง 31 สิงหาคม 2565 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด