ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก

โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก ThumbMobile HealthServ.net

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จังหวัดลำปางเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก สาเหตุจากมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ "หมาอ๊อน" พื้นที่ประสบเหตุอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เกาะคา จำนวน 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จำนวน 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน และพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.วิเชตนคร ใน อ.แจ้ห่ม เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และ รพ.แจ้ห่ม น้ำป่าไหลแรงและไหลผ่านพื้นที่ชั้นล่างของรพ. แต่ปัจจุบัน (25 สิงหาคม 2565) น้ำได้ลดระดับลงแล้ว ตึกผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรง และรพ.ได้โพสต์ผ่านเพจว่า รพ.ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก HealthServ

Update จากรพ.แจ้ห่ม 31 สิงหาคม 2565 


จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก โรงพยาบาลแจ้ห่ม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้มีเศษโคลนมาอุดตันทางระบายน้ำ วันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขุดลอกทางระบายน้ำ และทำความสะอาดโรงพยาบาล

กิจกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลแจ้ห่มหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม ขอขอบคุณ
1. นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม อำนายการกิจกรรม และนำเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม
2. พันตำรวจเอกสมภพ สุภาพร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.แจ้ห่ม พร้อมกำลังพล จำนวน 22 นาย 
3. สจ.ธนาวุฒิ  เป็งขวัญ ประสานงาน และ มอบน้ำดื่ม
4. ธีระยุทธ วงค์บุญเรือง
Assistant Manager : BSE North   ผู้แทนโรงปูนลำปาง(SCG) พร้อมเจ้าหน้าที่8 คน
5. แขวงการทางแจ้ห่ม สนับสนุนรถดั๊มและรถแบคโฮ
6. คุณอัชฎาพร เคร่งครัด นายกอบต.วิเชตนคร  สนับสนุนรถน้ำ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่
7. นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศบาลต.แจ้ห่ม สนับสนุนรถน้ำ และเจ้าหน้าที่
8. นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศบาลต.บ้านสา สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่
9. นายนพดล เมืองคำบุตร นายกอบต.แม่สุก สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่
10. นายถวิล กุญชร นายกเทศบาลต.ทุ่งผึ้ง สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่
11. นายเพชร ลำขาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.วิเชตนคร  สนับสนุนรถไถ 
12.คุณโสภิกานต์ ลำขาว สนับสนุนน้ำดื่ม และกำลัง อสม อสม.ต.วิเชตนคร45 คน
13. อสม ต.แม่สุก
14. ผอ.เกษม ทำไว ผอ. รพสต.ทุ่งฮ้างสนับสนุน รถขนขยะ และกำลัง อสม 
15. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม และ รพ.สต.

[ภาพกิจกรรม]
โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก HealthServ

27 สิงหาคม 2565
หน่วยแพทย์โรงพยาบาลแจ้ห่ม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม รพ.สต.บ้านสา รพ.สต.ปงดอน ออกหน่วยแพทย์ตรวจ รักษา ประเมินสุขภาพจิต และเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในต.บ้านสา และ ต.ปงดอน

26 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลแจ้ห่มขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือรพ.แจ้ห่ม ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.มทบ.32 ลำปาง โดย 
พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32 
สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา 13 นาย
 
2.พันตำรวจเอกสมภพ สุภาพร 
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม พร้อมกำลังพล 40 นาย
 
3.กก.ตชด.33 เชียงใหม่ โดย 
พันตำรวจเอกอภิชาติ รักษ์พงษ์ พร้อมกำลังพล 20 นาย
 
4.เทศบาลตำบลบ้านสา 
โดยนายกนภปนนท์ สุรินทร์โท สนับสนุนรถฉีดน้ำ
 
5.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 
โดยนายกถวิล กุญชร สนับสนุนรถฉีดน้ำ
 
6.อบต.แม่สุกโดยนายยก 
นายกนพดล เมืองคำบุตร สนับสนุนรถฉีดน้ำ
 25 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเบื้องต้น ทำการฉีดล้างดินโคลน ทำความสะอาดบริเวณอาคาร โรงพยาบาลแจ้ห่ม มอบกระสอบ ทราย และนำเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากบ้านเรือนของประชาชน

โรงพยาบาลแจ้ห่ม ประกาศขอขอบคุณนายชาญ จูดคง ท่านนายอำเภอ และ นายภูวิศร ขุนโขลนสถาพร ปลัดอำเภอ ได้มาอำนวยการให้การช่วยเหลือ ประสานงานเหตุการณ์โรงพยาบาลน้ำท่วม
 
ขอบคุณคุณอัชฎาพร เคร่งครัด นายกอบต.วิเชตนคร ที่ให้การสนับสนุน ทราย กระสอบทราย และรถฉีดน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่บริการ  
ขอขอบคุณกำนันต.วิ่เชตนคร นายจันทร์คำ หอมแก่นจันทร์ สนับสนุนรถไถ  ทำคันดินกั้นน้ำ 
 
ขอขอบคุณท่านสจ.ธนาวุฒิ เป็งขวัญ  และทีมงานจากSCG โรงปูนลำปางได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และกำลังใจแก่ รพ.แจ้ห่ม
 
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง คืนสภาพปกติแล้ว หลังน้ำป่าทะลัก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด