ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด

ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด HealthServ.net
ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามมอบอำนาจให้ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด “หมอทวีศิลป์” ดูด้านการบริหาร “หมอยงยศ” ดูกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ “หมอณรงค์” ดูกลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข และ “หมอพงศ์เกษม” ดูกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

 
 
           
 
          3 ตุลาคม 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและเขตสุขภาพ โดย 1.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 7-10 และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 2.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 1-3 กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพ (CSO)
 
          3.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 4-6 กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารข้อมูล (CDO) และ 4.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 11-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และผู้บริหารด้านการบริหารการเงินการคลัง (CFO) นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ (COO) และ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กำกับดูแลสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด