ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม Thumb HealthServ.net
ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ประกันสังคม รู้หรือไม่ ว่ามีสิทธิตรวจสุขภาพฟรี ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมสิทธิการตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี (เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ประกันตน) ทุกสิทธิ ม.33 และ ม.39 ยกเว้น ม.40

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม HealthServ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 

  • มีการตรวจร่างกายตามระบบ
  • ซักประวัติ เพื่อค้นหาความผิดปกติ และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
  • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ตรวจเช็คไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไตเป็นต้น
  • การตรวจอื่นๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก เอ็กซเรย์

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพครับ
 
 
 
 

รายการตรวจสุขภาพประกันสังคม


แบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 14 รายการ ดังนี้ 


A. การตรวจร่างกายตามระบบ

1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
• สำหรับผู้ที่อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
• ผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
• ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
• สำหรับผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
• ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

4. การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 ครั้ง/ปีB. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• สำหรับผู้ที่อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
• ผู้ที่อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

6. ปัสสาวะ UA สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปีC. การตรวจสารเคมีในเลือด

7. น้ำตาลในเลือด FBS
• สำหรับผู้ที่อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
• ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

8. การทำงานของไต Cr สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

9. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Tatol & HDL Cholesteral สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปีD. การตรวจอื่นๆ

10. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อนพ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง

11. มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
• สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
• ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

12. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
• สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
• ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

13. เลือดในอุจจาระ FOBT สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

14. Chest X-ray สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง
 


ถาม-ตอบ การใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคม ฟรี

สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ มีที่ใดบ้าง ตรวจสอบได้จาก 

ผู้ประกันตนทุกมาตรา หรือไม่?

ปกส: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
 
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 38 และมาตรา 41 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ 
1. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 
2. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม 
3. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

 

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม HealthServ
 

ผู้ประกันตน 
ม.40 ไม่ได้สิทธิ์?

ปกส: ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมไม่ได้คุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาล
 
 
สอบถามข้อมูลหรือตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่
- ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat )
- สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด