ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช HealthServ.net

เรียนเชิญสาธุชนชาวไทยมีส่วนร่วมสร้างบุญกุศลในวาระโอกาสดิถีปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช 2566 สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลและเพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้ ใน 17 โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ThumbMobile HealthServ.net
เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช HealthServ
 
ร่วมสมทบทุน ได้ที่
 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศน์ 
ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล
โดย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เลขที่บัญชี 020-281918-2
 
บริจาค 500 บาทขึ้น และต้องการอนุโมทนาบัตร แจ้ง Line ID: 3oct2456
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว
ประสบความสุขความเจริญด้วยเบญจพิธพรชัยทั้ง ๕ ประการ
คือ อายุ โกคะ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
 
สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่
อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช HealthServ
 

รายชื่อโรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 
 1. โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 4. โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย
 6. โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย
 7. โรงพยาบาลตราด ตราด
 8. โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช
 9. โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
 10. โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
 11. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
 12. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
 13. โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน
 14. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี
 15. โรงพยาบาลภูกระดึง เลย
 16. โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี
 17. โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี
 
เชิญร่วมสร้างกุศลสมทบทุน 17 โรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช HealthServ

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ 

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย่อว่า ญสส
 
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaj Wat Bovoranives Vihara Foundation under Royal Patronage
 
จุดมุ่งหมายของมูลนิธิ

๔.๑ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สาธารณะกุศล และอาทิการศึกษาสงเคราะห์

๔.๒ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทย

๔.๓ เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ในวันประสูติหรือวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓ หรือ ๒๔ ตุลาคม ของทุกๆ ปี โดยให้มีการจัดมอบทุนการศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราช และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และมอบทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคารถวายในพระนาม สมเด็จพระสังฆราช และในพระนามสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และโรงพยาบาลนั้นๆ หรือจากหน่วยงานราชการ

๔.๔ เพื่อปกป้องรักษาและเชิดชูพระเกียติคุณอันสูงส่งงดงามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คงอยู่อย่างมั่นคงสง่างามเป็นที่สักการะชื่นชมของปวงพุทธศาสนิกชนสืบไป

๔.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 
เครื่องหมายของมูลนิธิฯ 
 
เครื่องหมายของมูลนิธิฯ คือ อักษรพระนามย่อ ญสส ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ระบายขลิบทอง ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง หมายถึง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ สมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตร มีกลีบบัวหลังเบี้ยล้อมรอบเป็นวงรีรูปตั้ง มีข้อความโดยรอบว่า "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร" ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ทรงสถิตอยู่ ถัดกลีบบัวและตัวอักษรข้อความมีเกสรนับได้ ๑๐๐ เมล็ด หมายว่า ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ที่ทรงยังหิตานุหิตประโยชน์อันไพศาลแก่พระบวรพุทธศาสนาตลอดมา ด้านล่างสุดมีข้อความว่า "ในพระบรมราชูปถัมภ์" 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด