ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ.net
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน” National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
 
“การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน” National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine
 
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


วาระสำคัญ 

 
18 ธันวาคม 2566 ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3-4 
 
7.30-9.00 น. ลงทะเบียน
 
9.00-9.30 น. พิธีเปิการประชุม และชมวิดิทัศน์ "งานวิจัยและนวัตกรรมนำการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานและคุณภาพที่ยั่งยืน" กล่าวรายงาน โดย ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนนโยบาย Quick win: One Region One Sky Doctor และใบประกาศรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
9.30-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ "นโยบาย 30 บาท พลัส เพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเชื่อมั่น"  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
10.30-11.20 น. บรรยายพิเศษ "พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี : EMS for good health and well-being" ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 
11.20-12.00 น. บรรยายพิเศษ "แนวทางการขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ยั่งยืน"  รศ.ดร.ปัทมวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด