ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน

พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน HealthServ.net

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ.สันติสุข จ.น่าน ครั้งนี้ มีคลินิกสุขภาพยกมาบริการประชาชน 14 คลินิก รองรับการให้บริการประชาชนกว่า 2,600 คน ดูแลโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน ThumbMobile HealthServ.net
พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน HealthServ
3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อ.สันติสุข จ.น่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษาฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงฯ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน


 
พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน HealthServ
            นพ.ชลน่าน กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่ คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม และคลินิกกระดูกและข้อ รวมทั้งมีการจัดบริการคลินิกพิเศษด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งผู้ที่มีอาการผิดปกติจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป
 
           “ที่ผ่านมา เราพาหมอไปหาประชาชนมาแล้ว 6 ครั้ง ในจังหวัดนครราชสีมา ลำพูน ลพบุรี สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ และแม่ฮ่องสอน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางได้ถึง 11,949 ราย โดยคัดกรองมะเร็งที่สำคัญได้ 1,254 ราย และผ่าตัดต้อกระจกมากสุดถึง 71 ราย รองลงมา คือ ผ่าตัดนิ้วล็อก 52 ราย ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดปี 2567 ใน 77 จังหวัด รวมอย่างน้อย 72 ครั้ง โดยเดือนกุมภาพันธ์จะจัดกิจกรรมรวม 14 ครั้ง เริ่มวันนี้ 2 แห่ง คือ อ.สันติสุข จ.น่าน จัดบริการ 14 คลินิก และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำนวน 16 คลินิก วันพรุ่งนี้ที่ รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 12 คลินิก และจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ” นพ.ชลน่านกล่าว
พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน HealthServ
 

 
          ด้าน นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ เขตสุขภาพที่ 1 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง ตามกำหนด 7 คลินิก และเพิ่มเติมคลินิกสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก คลินิกตรวจคัดกรองวัณโรค คลินิก Advance NCD (ตรวจตา, EKG, Fundus) คลินิกตรวจการได้ยิน คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกตรวจคัดกรองโรคจากการทำงานและตรวจหาสารเคมีในเลือด และคลินิกตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งสิ้น 14 คลินิก รองรับการให้บริการประชาชนกว่า 2,600 คน


        สำหรับแพทย์และบุคลากร ที่ให้บริการในโครงการนี้ มาจาก 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแพทย์จากจังหวัดต่างๆ ในเขตบริการสุขภาพเดียวกัน ส่วนที่สองเป็นแพทย์จากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์ ให้บริการตรวจแมมโมแกรม ตรวจมะเร็งเต้านม อัลตราซาวนด์ เป็นต้น และส่วนที่สามเป็นแพทย์จิตอาสาจากภาคประชาชน/โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ

            จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้จำนวนมากแล้ว ผู้ป่วยหลายคนบอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ เช่น ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่มองเห็นไม่ชัดมาถึง 3 ปี รวมทั้งผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติ เช่น ผู้ที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 4 ราย ก็เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลไม่ให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 
พาหมอไปหาประชาชน อ.สันติสุข จ.น่าน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพกว่า 2,600 คน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด