ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมืองพัทยา มีหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมืองพัทยา มีหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thumb HealthServ.net
เมืองพัทยา มีหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ThumbMobile HealthServ.net

เมืองพัทยาใส่ใจคนมีสัตว์เลี้ยง มีบริการทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาเห็บ-หมัด ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพัทยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-111826 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมืองพัทยา มีหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ
เมืองพัทยา ดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ดำเนินการโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสัตว์แพทย์


         หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสัตว์แพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-111826 ในวันและเวลาราชการ

         ขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดสุนัขและแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป และสัตว์จะต้องสุขภาพแข็งแรง
 
สำหรับสุนัขและแมวที่จะทำหมัน
- รับเฉพาะสุนัขและแมวพันธุ์ไทยเท่านั้น
- สัตว์เลี้ยงจะต้องอายุ 6 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย
- งดน้ำ งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง (ขังกรงหรือล่ามโซ่ไว้ด้วย)
- สุนัขและแมวตัวเมีย รับไม่เกินบ้านละ 2 ตัว ส่วนตัวผู้รับไม่จำกัด

รถศัลยกรรมเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขแมว พัทยา

เมืองพัทยามีหน่วยรถศัลยกรรมเคลื่อนที่ ในความดูแลของกลุ่มงานสัตวแพทย์ ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับออกหน่วยให้บริการ ทำหมันสุนัขแมวจรจัด ไร้บ้าน เพื่อลดจำนวนประชากรหมาแมว แก้ปัญหาสัตว์จรจัดระยะยาว ให้หมดไปจากเมืองพัทยา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด