ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567)

รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ.net
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) ThumbMobile HealthServ.net

4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก และปี 2567 นี้ น้องๆ นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเลือดใหม่ของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยในอนาคต ได้จัดกิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ในงาน Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ด้วยมุ่งหวังที่จะช่วยลดวิกฤต ปิดช่องว่างโรคมะเร็งในประเทศไทย และสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้

รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
                 ยุคนี้ โรคมะเร็ง ถือเป็นวายร้ายคุกคามสุขภาพอันดับต้นๆ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชน  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังกันช่วยชีวิตและปกป้องผู้คนหลายล้านคนจากโรคมะเร็ง ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งในทุกๆ ด้าน และร่วมกันผลักดันให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานในภาครัฐ  ในฐานะ “คนรุ่นใหม่” และ “เลือดใหม่” ของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย เหล่านักศึกษาจาก สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้พร้อมใจกันมาแสดงพลังร่วมรณรงค์ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ในงาน Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่างโรคมะเร็งในประเทศไทย และสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ

สู้มะเร็งได้ ด้วยความร่วมมือ


         นายณัฐพล สุกแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยว่า การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อลดวิกฤต ปิดช่องว่าง และพร้อมลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน

         พวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่ สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และจิตอาสาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  “เย็บเต้านมเทียม” เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567

         กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน การได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจจะเป็นกระบวนการสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในสาขาวิชาชีพของตน อีกทั้งยังมีจริยธรรมต่อผู้อื่น 
 
 
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
 
                 นอกจากนี้ภายในงานมี คุณรัก-สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ มิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี 2022 ร่วมเป็นจิตอาสาแสดงพลังร่วมรณรงค์ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ในกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม สู้ภัยมะเร็งเต้านม กับนักศึกษาและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ก่อนส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า
 
 
                 “มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเองและคนในครอบครัวด้วย กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมที่จัดขึ้นในวันนี้ เราเองก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงกระตุ้นในการช่วยเหลือสังคมต่อไป”
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
รุ่นใหม่รวมพลัง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน (วันมะเร็งโลก 2567) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด