ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน

สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน Thumb HealthServ.net
สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน ThumbMobile HealthServ.net

สันติ ประกาศหนุน โคราช ยกระดับขับเคลื่อนสู่การเป็นมหานครสุขภาพแห่งแดนอีสาน เผยมีศักยภาพและความพร้อมเต็มเปี่ยม ทั้งด้าน Wellness Center สปาสากลและนวดไทย พรีเมี่ยม Green Health Hotel แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร และร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยด้านอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ

สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน HealthServ
 
 
           2 กรกฎาคม 2567  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเป็นพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ อาหาร และภาคส่วนต่างๆ สามารถยกระดับเป็นมหานครสุขภาพได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของจังหวัด ด้วยการพัฒนาศูนย์เวลเนสและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 
         นายสันติกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เวลเนส แล้ว 26 แห่ง ได้แก่ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 3 แห่ง ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 5 แห่ง ร้านนวดเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง สปาเพื่อสุขภาพ 3 แห่ง และสถานพยาบาล 10 แห่ง รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานสปาสากลและนวดไทย พรีเมี่ยม 7 แห่ง มาตรฐาน Green Health Hotel 10 แห่ง มาตรฐาน SAN PLUS 11 แห่ง และมีร้านอาหารมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus อีก 60  ร้าน ครอบคลุมทุกอำเภอท่องเที่ยว ทั้งปากช่อง สีคิ้ว วังน้ำเขียว พิมาย และเมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความหลากหลาย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวอีก 6 แห่ง 
 
          โดยล่าสุด โรงแรมหรรษา ไทยเวลเนส ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Wellness Center ทั้งประเภท สถานพยาบาล ภัตตาคาร สปาเพื่อสุขภาพ และที่พักนักท่องเที่ยว อีกทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Health  Hotel มาตรฐาน SAN PLUS และเมนูชูสุขภาพ มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด มีการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งให้บริการสปาแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามหลักธาตุทั้ง 4 ซึ่งถือเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนายสันติกล่าวในตอนท้าย
สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน HealthServ
สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน HealthServ
สันติ หนุน โคราช ยกระดับเป็นมหานครสุขภาพแห่งภาคอีสาน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด