ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง HealthServ.net
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง ThumbMobile HealthServ.net

บริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง HealthServ
 ประกาศการปรับการให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
เรียน ผู้รับบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงพยาบาล จึงต้องมีการปรับการให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 วันละ 200 ราย โดยสามารถติดต่อรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่ ชั้น 1 (บริเวณใต้ทางลาด) อาคารคุ้มเกล้าฯ ประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง HealthServ
 
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดบริการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 "กรณีไม่เข้ากลุ่มเสี่ยง" รับบริการได้ที่ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้า เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7000
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด