ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สำนักงานประกันสังคม รายงานผลการบริหารเงินลงทุน ปี 2567

สำนักงานประกันสังคม รายงานผลการบริหารเงินลงทุน ปี 2567 Thumb HealthServ.net
สำนักงานประกันสังคม รายงานผลการบริหารเงินลงทุน ปี 2567 ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานประกันสังคม เผยผลการบริหารเงินลงทุน 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนประกันสังคม และ 2) กองทุนเงินทดแทน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567)

สำนักงานประกันสังคม ดูแลบริหาร 2 กองทุน สำคัญ ได้แก่ 1)  กองทุนประกันสังคม และ  2) กองทุนเงินทดแทน  แต่ละกองทุน มีสถานะและผลการดำเนินการ ดังนี้

1)  กองทุนประกันสังคม

  • มูลค่าทรัพย์สินของการลงทุน 2,508,729 ล้านบาท
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 948,032 ล้านบาท
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่รับรู้แล้ว ในปี 2567 (ม.ค. - มี.ค.) 14,175 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์เฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี ผลตอบแทน ร้อยละ 2.72 ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ร้อยละ 0.32

 

2) กองทุนเงินทดแทน 

  • มูลค่าทรัพย์สินของการลงทุน 80,413 ล้านบาท
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 28,639 ล้านบาท
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่รับรู้แล้ว ในปี 2567 (ม.ค. - มี.ค.) 525 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ผลตอบแทน ร้อยละ 2.25


      ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ อุ่นใจว่า สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุน และสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงให้กับ ทั้งสองกองทุน เพื่อให้รองรับค่าใช้จ่ยในการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน อย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้าง ทุกคนได้ 


     สายด่วน ประกันสังคม 1506  ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
สำนักงานประกันสังคม รายงานผลการบริหารเงินลงทุน ปี 2567 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด