ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน Thumb HealthServ.net
คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน HealthServ
คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำพูน ให้บริการต่อไปนี้ <ul> <li>โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป</li> <li>หอบหืด</li> <li>ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)</li> <li>โรคนอนกรน</li> <li>วินิจฉัยมะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นาที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด</li> <li>การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบการติดเชื้อราในปอด</li> <li>เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial diseases)</li> <li>ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด</li> <li>ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (Hypersensitivity pneumonitis)</li> <li>โรคปอดจากการทำงาน (occupational lung disease)</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>ทุกวัน จันทร์ เวลา 17.00 น. -20.00 น.</div> <div>ณ คลินิคนอกเวลาราชการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลลำพูน</div> <div>&nbsp;</div>
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด