ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง

  1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.022443515
  2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.022910106
  3. โรงพยาบาลตากสิน  โทร.024371625
  4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.024440138 ต่อ 8859
  5. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.02326 9995
  6. โรงพยาบาลสิรินธร โทร.023286900-19
  7. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.024293575 ถึง 8
  8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.029884100
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.024050900 ถึง 4
  10. โรงพยาบาลบางนา โทร.021800201
 

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.
 


คลินิกต่างๆ ดังนี้
 

คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
1/53 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทร.022326610

คลินิกเวชกรรมภัสสรินทร์
279,281,283 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

คลินิกเวชกรรมสิรินรักษ์
400,402 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทร.0 2328 7174

คลินิกเวชกรรมศรีนครินทร์40
1/77,1/78,1/79 ซ.สุภาพงษ์3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทร.0 2748 2945

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร.0 2398 7872

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร.0 2311 6541

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด