ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย

แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ.net
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดทำแผนผังบริเวณของโรงพยาบาลศูนย์ร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงตำแหน่งอาคารต่างๆ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเข้ามาใช้บริการ หรือกิจกรรมอื่นๆในโรงพยาบาล (เยี่ยมไข้ ตรวจสุขภาพ ติดต่อ ฯลฯ)

แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Roiet Hospital กระทรวงสาธารณสุข
 
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-518200 
ฉุกเฉินโทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
ผังบริเวณ กลุ่มอาคารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด [source]
 
 1. อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
 2. อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
 3. ตึก CT/MRI
 4. อาคาร LAB และคลังเลือด
 5. อาคารผ่าตัดและท้องคลอด
 6. ตึกศูนย์หัวใจ
 7. ตึกสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 8. ศูนย์เครื่องมือแพทย์
 9. ตึกเบญจสิริ
 10. ตึกฉัตรษบา
 11. ตีกมหาวีโร
 12. อาคารจอดรถ
 13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด/คลินิกสบายใจ
 14. ตึกนิติเวช
 15. ตึกพุทธรักษา
 16. ตึกแม่ปลั่ง
 17. ตึกเซงกวง
 18. ตึกอินทนิล
 19. อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 20. อาคารซ่อมบำรุง
 21. ศูนย์บัญชาการณ์แผนฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 22. งานศูนย์สะอาด
 23. อาคารเภสัชกรรม
 24. อาคารพัสดุ
 25. อาคารซักฟอก โภชนาการ และจ่ายกลาง
 26. บ่อบำบัดน้ำเสีย
 27. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 28. สนามกีฬาเอนกประสงค์ (Sport complex)
 29. ห้องน้ำสนามกีฬา
 30. ที่พักญาติ
 31. ห้องน้ำสาธารณะ 
จุดอื่นๆ 
 • แฟลตที่พักพนักงานโรงพยาบาล
 • ศูนย์อาหารโรงพยาบาล
 • ร้านกาแฟ cafe Amazon
 • ร้านค้าสวัสดิการ 24น.
 • ทางสำหรับรถวิ่ง
 • ทางเดินเท้า
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
แผนผังบริเวณหมู่อาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตึกไหนอยู่ตรงไหน เช็คที่นี่ได้เลย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด