News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกศัลยศาสตร์เฉพาะทาง

รายชื่อคลินิกศัลยศาสตร์เฉพาะทางในประเทศไทย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอธนัชชา

เลขที่ใบอนุญาต : 35102000765 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์นายแพทย์เอกรัชน์และอายุรศาสตร์แพทย์หญิงอาภัสรา

เลขที่ใบอนุญาต : 46102000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

หมอไตรจักรคลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 50102003862 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

หมออภิชัยคลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 43102000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์นายแพทย์ชยุต พงศ์ศรีประชา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102001463 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอพัฒนพงษ์

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000263 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอวีระวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต : 63 1 02 0004 60 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาหมอวันวิสาข์

เลขที่ใบอนุญาต : 38102000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอธวัช

เลขที่ใบอนุญาต : 41102000362 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอณรงค์

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000664 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกศัลยกรรมหมอกมล

เลขที่ใบอนุญาต : 40101000757 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอญาดา

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000564 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกหมอคมกริช คลิกนิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 30102001463 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์และรังสีวิทยาวินิจฉัยหมอนิพัทธ์-หมอพิมพิกา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000863 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอศิริ

เลขที่ใบอนุญาต : 35102000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล

เลขที่ใบอนุญาต : 40102002259 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกสาขาประสาทศัลยศาสตร์นายแพทย์ศราวุฒิ

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกนายแพทย์อนุวัตร์ เวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000162 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์

เลขที่ใบอนุญาต : 46102000459 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์

เลขที่ใบอนุญาต : 50102003562 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

นพ.ณรงค์คลินิคด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 41102002162 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานายแพทย์ศีลวัต

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000560 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาหมอตันติกร

เลขที่ใบอนุญาต : 54 1 02 0001 60 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

สุรพลคลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000861 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอเศวต

เลขที่ใบอนุญาต : 34102000662 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สิริชัยการแพทย์

เลขที่ใบอนุญาต : 52102000661 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอสิทธิชัย

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000665 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกเวชกรรมหมอไพบูลย์สาขาศัลยกรรม

เลขที่ใบอนุญาต : 45102000147 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2556 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2547..

คลินิกด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมนายแพทย์ศรัณยู

เลขที่ใบอนุญาต : 34102002365 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมอายุรกรรมและศัลกรรมหมอชลธิดา-หมอวรุตม์

เลขที่ใบอนุญาต : 30102000865 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง