ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาชัย

Mahachai Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 034-424990 ถึง 4

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลมหาชัย

 ความเป็นมา
 
ต้นปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลมหาชัยเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด สมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
 
ตัวอาคารโรงพยาบาลเป็นตึก 6 ชั้น แบบทันสมัย บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ ริมถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) บริเวณทางแยกเข้าเมืองมหาชัย สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 97 เตียง ปี 2537 ได้ขยายการให้บริการด้วยการเปิดอาคารใหม่ 10 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นถึง 216 เตียง และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคณะแพทย์ผู้ริเริ่มและทีมงานก่อตั้งเมื่อกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาชัยจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย และมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายไปยังที่ต่างๆ  รพ.มหาชัยแม่กลอง (จังหวัดสมุทรสงคราม) รพ.มหาชัย 2 (อ้อมน้อย กระทุ่มแบน) รพ.มหาชัยเพชรัชต์ (จังหวัดเพชรบุรี) และ รพ.มหาชัย 3 (จังหวัดสมุทรสาคร) รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบงานสนับสนุนอันได้แก่ บริษัทแพทย์ไทย88 จำกัด (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง) และโรงเรียนเลิศบริบาล (ฝึกอบรมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย)

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาชัย

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลมหาชัย (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลมหาชัย