ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

10 โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 พร้อมราคา - รพ.ในกทม.

10 โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 พร้อมราคา - รพ.ในกทม. Thumb HealthServ.net
10 โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 พร้อมราคา - รพ.ในกทม. ThumbMobile HealthServ.net

สำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 และภายหลังจากรักษาหายแล้ว อาจยังมีความเสี่ยงจากภาวะมิสซี (MIS-C) หรือภาวะอักเสบทั่วร่างกายหลายระบบ อันเกิดมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกายเด็กที่ตอบสนองมากเกินกว่าภาวะปกติ ที่อาจส่งผลต่อการช็อคหรืออาการรุนแรงภายหลังได้ เป็นภาวะที่ผู้ปกครองอาจต้องให้ความใส่ใจใกล้ชิดกับอาการของเด็กมากขึ้น ทั้งนี้มีโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ หลายแห่งที่ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็กหลังติดเชื้อโควิด จากข้อมูลที่ทำการสำรวจล่าสุดเดือนพ.ค.65 มีรพ.ต่างๆ ให้บริการ พร้อมราคาและรายละเอียดการบริการ ดังนี้

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 รพ.พญาไท 1

ราคาโปรแกรม 2,200 - 2,200 บาท
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับบริการ ศูนย์สุขภาพเด็ก อาคาร 2 ชั้น 3 โทร 02-201-4600 ต่อ 3111-3112

รายการตรวจ
ตรวจร่างการโดยกุมารแพทย์
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจดูการอักเสบในร่างกาย (hsCRP)

เงื่อนไขการใช้บริการ
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ของรพ. แล้ว
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว
ควรตรวจหลังครบกำหนดกักตัว หรือ 2 สัปดาห์ขึ้นไป หลังจากทราบว่าติดเชื้อโควิด-19
เพื่อความสะดวกในการรับบริการโปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
 
 
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C เด็กอายุ 1-14 ปี โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS – C ตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี ราคา   2,500   บาท 
 
รายการตรวจประกอบด้วย
ตรวจร่างการโดยกุมารแพทย์  (Physical Examination Pediatrician)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Examination)
ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatine)
ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
ตรวจเลือดดูค่าสารการอักเสบในร่างกาย  (CRP)
 
ระยะเวลา : 22 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
 
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็ก หลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วงเวลา 1-30 วัน
สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
งดอาหาร และ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนเจาะเลือด8-12 ชั่วโมง
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว 

Call Center 02-793-5000

Kid program ตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด โรงพยาบาลไทยนครินทร์

kid program ตรวจ 6 รายการ ราคา 1,490 บาท
ได้แก่ พบแพทย์อายุรกรรม ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด ตรวจหาสารบ่งชื้การอักเสบ เอกซ์เรย์ปอด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-3407777
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด