ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้

[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ Thumb HealthServ.net
[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ ThumbMobile HealthServ.net

สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เจ็บป่วย 2. คลอดบุตร 3. ทุพพลภาพ 4. ชราภาพ 5. เสียชีวิต ว่าแต่ละประเด็นมีสิทธิอย่างไรบ้าง

[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ HealthServ

สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้

1. เจ็บป่วย
โรงพยาบาลตามบัตร => ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลอื่น => สำรองจ่าย เบิกคืนได้
 
1.1 สถานพยาบาลของรัฐ
 • ไม่จำกัดครั้ง เบิกได้ตามจ่ายจริง
 • ค่าห้อง / ค่อาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท
 
 
1.2 สถานพยาบาลเอกชน
 • ผู้ป่วยนอก เบิกไถ่ไม่เกิน 1,000 บาท
 • ผู้ป้วยใน ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
 • ค่าห้อง / ค่อาหาร ไม่กินวันละ 700 บาท
 • ค่าห้อง ICบ ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
 • ผ่าตัดใหญ่ ไม่เกินครั้งละ 16,000 บาท

 
2. คลอดบุตร
 • เบิกได้ 13,000 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดครั้ง)
 • รับเงินลาคลอด 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 90 วัน (บุตร 2 คนแรกเท่านั้น)

3. ทุพพลภาพ
 • รับเงินทดแทน 50% ของเดือนตลอดชีวิต (กรณีทุพพลภาพร้ายแรง)
 • รับเงินบำหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้ป็นผู้ทุพพลภาพ

4. ชราภาพ
 • 55 ปีบริบูรณ์ => ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
 • จ่ายเงินสมทบ <180 เดือน  => รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย
 • จ่ายเงินสมทบ > 180 เดือน  => รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่ม 1.5%


5. เสียชีวิต
 • ค่าทำศพ 40,000 บาท
 • ครอบครัวได้ค่าสงเคราะห์จำนวนหนึ่ง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด