ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.-ออมสิน เปิดตัว 2 โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ. คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ

สธ.-ออมสิน เปิดตัว 2 โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ. คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ HealthServ.net
สธ.-ออมสิน เปิดตัว 2 โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ. คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ ThumbMobile HealthServ.net

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการแก้หนี้ให้กับบุคลากรสธ. โดยเป็นความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารออมสิน หวังแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบครบวงจร ด้วยแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) 2 โครงการ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านและสินเชื่อ พร้อมตั้งคลินิกสุขภาพทางการเงิน ช่วยประเมินการชำระหนี้และวางแผนทางการเงิน คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือธนาคารออมสินทุกสาขา


 
        8 ธันวาคม 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด (Kick Off) แผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับธนาคารออมสิน โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม

 
 
สธ.-ออมสิน เปิดตัว 2 โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ. คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ HealthServ
 
         นพ.ชลน่านกล่าวว่า เรื่องขวัญกำลังใจของบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการในระบบสุขภาพ เพราะเมื่อคนทำงานในระบบมีความสุข ก็จะให้บริการด้วยความสุข เกิดบริการที่ดี มีคุณภาพ ดังนั้น จึงกำหนดให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งใน Quick Win 100 วัน ที่ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยวันนี้เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินและการดูแลสวัสดิการรวมถึงพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ด้วยแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ย และนำเงินที่เหลือไปชำระหนี้หรือใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่จำเป็นในชีวิตได้มากขึ้น ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ในกลุ่มที่มีภาระหนี้สิน เป็นการดูแลความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
         “ความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสวัสดิการของบุคลากรชาวสาธารณสุขทุกคน ทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน ที่ผู้บริหารทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสวัสดิการของบุคลากร และนำไปดำเนินงานในหน่วยงานของตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และต้องขอขอบคุณทางออมสินที่ช่วยสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเบา แก้ไขปัญหาภาระหนี้สินบุคลากร ด้วยข้อเสนอ วิธีการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร หลักฐานต่างๆ” นพ.ชลน่านกล่าว
 
สธ.-ออมสิน เปิดตัว 2 โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ. คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ HealthServ
 
        นพ.โอภาสกล่าวว่า การดำเนินงานตามแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ประกอบด้วย 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (Money Safety Home) ทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ การปลูกสร้าง และต่อเติมซ่อมแซม และ 2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ (Money Safety Redeeming) แบ่งเป็น สินเชื่อสวัสดิการ: อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้ สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการ: โดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมสุขภาพทางการเงินในทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทุกโรงพยาบาลมีบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินช่วยประเมินเรื่องของการชำระหนี้และวางแผนทางการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มเติม ซึ่งบุคลากรที่สนใจสามารถสอบถามหน่วยงานหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด หรือสอบถาม/ยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
 
        นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเปิดโครงการในวันนี้แล้ว ธนาคารออมสินยังมีแผนจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการเข้าใช้บริการทางการเงิน โดยจะเปิดบูธให้บริการทางการเงินที่บริเวณโรงอาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันพุธ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จากนั้นจะจัดกิจกรรมเปิดแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ณ โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งเปิดบูธให้บริการทางการเงินในโรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นเวลา 3 เดือนด้วย
 
         ด้านนายวุฒิพงษ์ กล่าวว่า ธนาคารออมสิน รู้สึกยินดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข มอบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสิน ได้เป็นผู้ดูแลบุคลากรในสังกัด สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดสรรอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงิน และร่วมจัดทำคลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงิน เพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพทางการการเงิน และเพิ่มวินัยทางการเงิน ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นคงในชีวิต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด