ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง

[บัตรทอง] ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง Thumb HealthServ.net
[บัตรทอง] ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง ThumbMobile HealthServ.net

จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชม.)

[บัตรทอง] ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง HealthServ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี!4 ช่องทาง

ดังนี้
 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
 2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง
 3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)
 4. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมนู Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพ เฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังตามที่ระบุ
 
ใครบ้าง? 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้แก่ 
 1. หญิงมีครรภ์ 
 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 
 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชม.)

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด