ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานีกาชาด 14 แห่ง

สถานีกาชาด 14 แห่ง Thumb HealthServ.net
สถานีกาชาด 14 แห่ง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ สถานีกาชาด 14 แห่งในประเทศไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 02-251-7853-6,02-251-7614-5
โทรสาร : 02-252-7976
อีเมล : relief@redcross.or.th
 
 
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ (พลสุรินทร์อนามัย)
578-582 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ 32000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 044511391
โทรสาร : 044511391
อีเมล : kc1_sr@hotmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
80 ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 022215778
โทรสาร : 022256559
อีเมล : kachadb@gmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
369,371 ถ.วชิยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50300
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 053235161
โทรสาร : 053235161
อีเมล : kachad_3@hotmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา
121 ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 044242386
โทรสาร : 044253679
อีเมล : station4korat@hotmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ
189 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 023953676
โทรสาร :
อีเมล : kachad_5@hotmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.สระแก้ว
3 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 037231207
โทรสาร : 037231207
อีเมล : trc-6@hotmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
257 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 045245309
โทรสาร : 045256224
อีเมล : kc7ub@gmail.com
 
สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จ.เพชรบุรี
91 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 032425427
โทรสาร : 032423722
อีเมล : trc_station_8@hotmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี
666 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 0639417911
โทรสาร :
อีเมล : station9.udtrc@gmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีันธ์ 77110
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 032511024
โทรสาร : 032512526
อีเมล : huahin2551@hotmail.com
 
 
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
605 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 024130560
โทรสาร :
อีเมล : station11trcs@gmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช
135 หมู่ 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 075302051
โทรสาร : 075302051
อีเมล : kachad12.trcs@gmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 055514062
โทรสาร : 055514060
อีเมล : kachad_13@hotmail.com
 
 
 
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ.พังงา
570 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา 82000
[แผนที่ google map]
โทรศัพท์ : 076481464
โทรสาร : 076481464
อีเมล : kachad14@gmail.com

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด