ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช.

หน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช. HealthServ.net
หน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช. ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช. (ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)

การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูง
 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง ที่มีค่าใช้จ่ายสูง บริการดูแลรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง
1) การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทย์สั่งภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด ฯลๆ โดยการวินิจฉัยของแพทย์และการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย ไปรับบริการในหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง
3) การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliativecare)
4) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)
ทั้งนี้บริการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่สปสช. กำหนดโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
รายชื่อหน่วยบริการรังสีรักษา เคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท)


 

รายชื่อโรงพยาบาลด้านรังสีรักษา สปสช.

 1. โรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้า จันทบุรี  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 2. โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 3. โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ สุรินทร์  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 4. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอนแก่น  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 5. โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 6. โรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราช พิษณุโลก  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 7. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 8. โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 9. โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ สงขลา  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 10. โรงพยาบาลทั่วไปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 11. โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 12. โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 13. โรงพยาบาลศูนย์สมุทรสาคร สมุทรสาคร  ประเภท : รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
 14. โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 15. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 16. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 17. โรงพยาบาลวชิรโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 18. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก กรุงเทพฯ  ประเภท : เอกชน
 19. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพฯ  ประเภท : เอกชน
 20. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก พิษณุโลก  ประเภท : เอกชน
 21. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 22. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 23. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 24. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  รัฐพิเศษ
 25. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ชลบุรี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 26. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 27. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 28. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 29. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 30. โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 31. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 32. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลพบุรี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 33. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 34. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 35. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ปทุมธานี  ประเภท : รัฐในสธ.(นอก สป.)
 36. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 37. โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาดกลาง กรุงเทพฯ  ประเภท : เอกชน
 38. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ  ประเภท : รัฐนอก สธ.
 39. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี  ประเภท : เอกชน
 40. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก ชลบุรี  ประเภท : เอกชน
 41. โรงพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็ก ระยอง  ประเภท : เอกชน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด