ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ.net
กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน ThumbMobile HealthServ.net

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. สั่งการ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ พร้อมแจ้งเตือนประชาชน และเฝ้าระวังผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากซีเซียม 137 ผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ

รายงานการตรวจสอบ 


ผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตรวจวัดรอบโรงงานหลอมโลหะและพื้นที่ชุมชน 6 จุด พบค่าระดับของรังสีมีค่าอยู่ในช่วงของค่ารังสีพื้นหลังตามธรรมชาติ (natural background radiation) ซึ่งธรรมชาติจะมีรังสีอยู่แล้ว (0.04-0.4 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) หรือ กล่าวได้ว่าไม่พบการปนเปื้อนของ Cs-137 ในพื้นที่ชุมชนรอบนอกผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ วันที่ 21 มีนาคม 2566 บริเวณพื้นที่ 6 จุด รอบโรงงานและพื้นที่ชุมชน พบค่าระดับของรังสีมีค่าอยู่ในช่วงของค่ารังสีพื้นหลังตามธรรมชาติ (natural background radiation) ซึ่งตามปกติในธรรมชาติจะมีรังสีอยู่แล้ว (0.04-0.4 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) หรือสรุปได้ว่า ไม่พบการปนเปื้อนของ Cs-137 ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด