ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน HealthServ.net
แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ThumbMobile HealthServ.net

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรมภาครัฐ Startup x Innovation Thailand Expo 2023 พร้อมชูแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” เป็นนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเด่น ในการส่งเสริมทักษะ และยกระดับ อสม.ทั่วไทย สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” ที่มีความรอบรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และสุขภาพ

แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน HealthServ
    
 
     นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (Site 2023) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “INNOVATION PARTNERSHIP” มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและบูรณาการนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เติบโตและแข่งขันบนฐานนวัตกรรม 
         กรม สบส.ในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการทำงานและการให้บริการที่เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ให้ประชาชน จึงได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมภาครัฐในหัวข้อ “นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ”


        ในปีนี้ กรม สบส.ได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” ที่มีความโดดเด่นและสร้างการรับรู้ได้อย่างดีเยี่ยมให้แก่ อสม.และประชาชนมาร่วมจัดแสดง โดยแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลในการติดตามผู้ป่วย และการส่งต่อข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนทักษะให้พี่น้อง อสม. ที่มีอยู่ประมาณ 1.07 ล้านคน ทั่วประเทศ ได้ยกระดับเป็น สมาร์ท อสม.ที่มีความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอคนที่ 1 เชื่อมโยงการทำงานกับหมอคนที่ 2 และ 3 ตามนโยบาย 3 หมอ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 
     ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบัน มี อสม.ที่ได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” จำนวน 1,061,195 คน และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ อสม.1 จำนวน 974,970 คน  ซึ่งแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” ถือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน อสม. อาทิ  การคัดกรอง ให้ความรู้ ติดตามอาการหลังรับวัคซีน หรือตรวจ ATK   สำรวจลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ  โดยในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” อสม. ก็ได้นำแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” มาใช้ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุไปแล้ว จำนวน 6,247,448 คน พร้อมส่งต่อข้อมูลที่ได้ให้ หมอคนที่ 2 และ หมอคนที่ 3 นำไปประมวลผลและใช้ประโยชน์ ในการวางแผนเฝ้าระวังโรค และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรม สบส.จึงขอเชิญชวนให้     พี่น้อง อสม.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” มาร่วมลงทะเบียนใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และหาก อสม.ท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามในการใช้งาน หรือลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ
แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน HealthServ
แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน HealthServ
แอป สมาร์ท อสม. แอปความรู้และคำแนะนำสำหรับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด