ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ก.พ. เห็นชอบเพิ่มระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 9.2 พันตำแหน่ง

ก.พ. เห็นชอบเพิ่มระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 9.2 พันตำแหน่ง Thumb HealthServ.net
ก.พ. เห็นชอบเพิ่มระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 9.2 พันตำแหน่ง ThumbMobile HealthServ.net

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย อ.ก.พ.วิสามัญบริหารทรัพยากรบุคคล ก.พ. เห็นชอบให้เพิ่มระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9,277 ตำแหน่ง โดยยกเว้นการยุบรวมตำแหน่ง เตรียมทำไทม์ไลน์ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่อไป

 25 กรกฎาคม 2566 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมชี้แจงกรณีการขอเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ โดยยกเว้นการยุบรวมตำแหน่ง ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.พ.วิสามัญ) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด ที่มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน


          ซึ่งหลังจากกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลต่างๆ แล้ว ที่ประชุมได้เห็นชอบการให้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 10,124 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9,277 ตำแหน่ง


 
          โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

          1.คำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในกรณีนี้

          2.กำหนดตำแหน่งตามภาระงาน

          3.จัดการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ

          4.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ วางแผนจัดสรรและกำกับกระบวนการภายในขั้นตอนต่อจากนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองการพยาบาล จะกำหนดระยะเวลา ลำดับขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


 
          นอกจากนี้ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แนะนำให้คณะกรรมการร่วม สธ.และ ก.พ. ติดตามการดำเนินการทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ตามมติร่วมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 อย่างต่อเนื่อง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด