ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย

สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ.net
สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ใช้ Soft Power อัตลักษณ์ไทยแต่ละพื้นถิ่น ยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว พลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการรับรองแล้ว 36 แห่ง ทั่วประเทศ

สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ
 
 
          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ใช้ Soft Power อัตลักษณ์ไทยแต่ละพื้นถิ่น ยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว พลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการรับรองแล้ว 36 แห่ง ทั่วประเทศ
 
          27 กันยายน 2566 ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์  “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination : TWD) พร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
 
          นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” (Health for Wealth) โดยยกระดับบริการ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยดึง Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งจากองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สำหรับมอบให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นด้านบริการที่แสดงถึงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย
 
          นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมการท่องเที่ยว ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองตามช่องทางต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสื่อสารภูมิปัญญา การดูแลฟื้นฟูสุขภาพ สมุนไพรไทย อาหารไทยในเชิงสุขภาพ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดการยอมรับในระดับสากล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง 
 
          ด้านนายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังให้มีศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 1.ที่พักนักท่องเที่ยว 2.ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 3.นวดเพื่อสุขภาพ 4.สปาเพื่อสุขภาพ และ 5.สถานพยาบาล เข้ารับการประเมินเป็น “ศูนย์เวลเนส” เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยมีสถานประกอบการผ่านการรับรอง 459 แห่ง และได้ต่อยอดเพิ่มเกณฑ์การประเมินให้เป็น “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้ว 36 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เกิดความพึงพอใจในบริการ และพลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไป
 
          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการประเมิน “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สามารถ ติดต่อได้ที่กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02 591 7007 ต่อ 2603
สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ
สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ
สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ
สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย HealthServ

งานพิธีเปิดตัวแบรนด์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” 27 กันยายน 2566

ทั้งนี้ มีกำหนดการงานพิธีเปิดตัวแบรนด์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบาย “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” (Health for Wealth) โดยกองการแพทย์ทางเลือก ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
 
ปัจจุบันมี “ศูนย์เวลเนส” (Wellness Center) รวม 428 แห่ง และมี “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness destination) ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ จำนวน 36 แห่ง

ในงานนี้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์เวลเนส Wellness Center LINK

ศูนย์เวลเนส Wellness Center สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย
ศูนย์เวลเนส Wellness Center สธ.เปิดตัวโลโก้ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการเชื่อมโยงแนวคิดการแพทย์บูรณาการที่สร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ให้เกิดความสุขกายสบายใจสไตล์ไทย (Thainess Well-being) ของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดสภาวะความมีสุขภาพดี (Good health state) รองรับกระแสการเติบโตของคนที่รักสุขภาพ สอดรับกับทิศทางการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เติบโตมากขึ้น ในปีนี้ (พ.ศ.2566)
 
       กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังให้มี ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เวลเนสเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยได้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองศูนย์เวลเนส

 มีผู้สมัครเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 448 แห่ง มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์เวลเนส ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 29 แห่ง
ศูนย์เวลเนส ประเภทภัตตาคาร จำนวน 15 แห่ง
ศูนย์เวลเนส ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 แห่ง
ศูนย์เวลเนส ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 14 แห่ง และ
ศูนย์เวลเนส ประเภทสถานพยาบาล จำนวน 21 แห่ง 
 
*ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด